Moody's podał, że czynniki, które zadecydowały o cięciu ratingu to m.in.: nadal słabe średniookresowe perspektywy wzrostu gospodarczego, "z okresem powolnego wzrostu, który wg Moody's potrwa do drugiej połowy dekady". Związane ze słabym wzrostem są wyzwania dla programu konsolidacji fiskalnej, dodała agencja.

"Oraz, w konsekwencji wysokiego i rosnącego brzemienia długu UK - pogorszenie możliwości absorpcji szoków w bilansie rządowych, co prawdopodobnie nie zmieni się przed 2016 r." - konkluduje agencja.