Sejm uchwalił wczoraj ustawę pozwalającą prezydentowi na ratyfikację paktu. Janusz Lewandowski powiedział w Jedynce, że pakt pozwoli eliminować europejskich polityków, którzy chcieliby nieodpowiedzialnie wydawać pieniądze.

W ten sposób będzie chronił państwa Unii przed życiem ponad stan. Komisarz powiedział, że Polska przyjmując pakt fiskalny pokazuje, iż jest zainteresowana dalszą integracją Unii na nowych zasadach. Zdaniem Lewandowskiego, "nowa Unia" skupi się wokół strefy euro.

Na pytanie o przyjęcie budżetu Unii przez Parlament Europejski Lewandowski odpowiedział, że Parlament może tylko poprawić budżet. Parlamentarzyści nie są z niego zadowoleni, gdyż jest niższy niż w poprzednich latach. Istnieje jednak pole, w którym Parlament może znaleźć sposób na jego poprawę. Zdaniem Lewandowskiego, będzie to zwiększenie elastyczności dysponowania środkami budżetowymi. Pozytywne byłoby też zwiększenie przez Parlament finansowania programu "Erasmus" czy polityki imigracyjnej.

Mówiąc o przyjęciu euro Janusz Lewandowski powiedział, że Polska przybliża się do spełnienia potrzebnych kryteriów, uzdrawiając własne finanse. Podkreślił jednak, że nie możemy się nastawiać na bardzo szybkie przyjęcie euro. Tworzą się bowiem nowe zasady działania strefy euro, które mają jej zapewnić odporność na kryzysy.