Siedmiu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu na od 0,2% wzrostu do 9,4% spadku przy średniej w wysokości 2,31% spadku (wobec -10,6% r/r w grudniu ub.r.). 

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 2,1% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,5% wyższym w porównaniu z grudniem ub. roku"- głosi komunikat.

GUS podał wcześniej, że w całym 2012 r. produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się o 1,0%.