Spadek produkcji przemysłowej (w ujęciu r/r) osłabł w styczniu. Według ekonomistów ankietowanych przez agencję ISBnews, produkcja zmniejszyła się w ostatnim miesiącu średnio o 2,3% r/r. Jednocześnie deflacja producentów (PPI) utrzymuje się na niemal niezmienionym poziomie - według tych samych analityków, ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły w styczniu średnio o 1,0% r/r.

Siedmiu analityków ankietowanych przez ISBnews szacuje dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu na od 0,2% wzrostu do 9,4% spadku przy średniej w wysokości 2,31% spadku (wobec -10,6% r/r w grudniu ub.r.).

Według nich, produkcja budowlana w ostatnim miesiącu odnotowała spadek o ok. 17,0% (prognozy od -2,6% do -27,5%) wobec spadku o 24,8% r/r w grudniu.

Ci sami ekonomiści spodziewają się, że deflacja producentów w ostatnim miesiącu wyniosła od 0,6% r/r do 1,5% r/r, przy średniej na poziomie 0,97% r/r (wobec -0,1% r/r w grudniu).

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda dane o produkcji i PPI za styczeń we wtorek, 19 lutego, o godz. 14.00.