Ekspert wyjaśnia, że warunki ubezpieczeń nieruchomości nie obejmują tak nadzwyczajnych zdarzeń, jak upadek meteorytu.

Aleksander Daszewski dodaje, że istnieją ubezpieczenia od szkód wyrządzanych przez spadające samoloty, więc nie ma przeszkód, żeby firmy zaczęły oferować ubezpieczenie od meteorytów. 

Okazuje się jednak, że rany lub lub śmierć spowodowane meteorytem byłyby podstawą do wypłaty odszkodowania. Taka sytuacja wpisuje się w warunki ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. 

Deszcz meteorytów spadł na Ural w Rosji. Ok. 1000 osób odniosło obrażenia. Uszkodzone zostały dachy budynków.