Grupa państw zdecydowała się na wzmocnioną współpracę w tej dziedzinie nie oglądając się na innych. „To jest pierwszy w świecie podatek od transakcji finansowych wprowadzony regionalnie. Ten podatek wzmocni unijny rynek wewnętrzny, poskromi nieodpowiedzialne finansowe operacje.

To podatek, który - jak się szacuje - przyniesie od 30 do 35.miliardów euro rocznie po wprowadzeniu na terenie 11 krajów” - powiedział komisarz do spraw podatków Algirdas Szemeta.

Kraje, które zdecydowały się na podatek od transakcji finansowych, to - Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Austria, Grecja, Estonia, Słowenia, Słowacja.

Wcześniej na wprowadzenie podatku w całej Unii naciskała Komisja Europejska, ale nie uzyskała poparcia wszystkich. Nie zgodziła się między innymi Wielka Brytania ze względu na interesy swego centrum finansowego, czyli londyńskiego city.

W skali globalnej przeciwne podatkowi są Stany Zjednoczone. Stąd przestrogi, że banki i instytucje finansowe, unikając dodatkowych obciążeń, będą przenosić się z Europy właśnie do USA.