Nowe prawo zamówień publicznych ma ograniczyć ryzyko braku wypłaty przez wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Teraz to podmiot wykonujący będzie bezpośrednio odpowiadał za wypłaty. Zamawiającemu będzie musiał złożyć umowy o podwykonawstwo zawierane przy realizacji zamówień na roboty budowlane, ale także tych od dostaw i usług.

Podwykonawcy będą mogli zwrócić się do zamawiającego o bezpośrednią zapłatę wynagrodzenia. Jeśli go nie otrzymają, na wykonawcę będzie nakładana kara. Jeśli wielokrotnie uchyli się od zapłaty, umowa z nim zostanie zerwana. Zamawiający będzie mógł też żądać od wykonawcy nazw firm proponowanych podwykonawców, jeszcze na etapie przetargu.

Kontrowersje dotyczące wypłat dla podwykonawców pojawiły się w połowie roku, przy budowie autostrad w Polsce. Dotyczyło to między innymi centralnego odcinka drogi A2.

Rząd zajął się też ubojem rytualnym zwierząt. Obowiązująca ustawa o ochronie zwierząt nie pozwala na taki na ubój. Natomiast od 1 stycznia tego roku weszło w życie unijne rozporządzenie, które go dopuszcza. Rada Ministrów zaleciła przeanalizowanie możliwości łagodzenia cierpienia zwierząt podczas ich uśmiercania w zgodzie z obrzędami religijnymi.