Francois Hollande ugiął się przed Merkel i Cameronem- stwierdza prawicowy dziennik "Le Figaro". Nie udało mu się obronić swojej koncepcji nadania nowego, mniej liberalnego kierunku budowy Europy. Sukcesem Paryża jest niewielki ubytek finansów w kasie europejskiej polityki rolnej, z której najwięcej dostaje francuski rolnik.

Lewicowy "Le Monde" i popularny dziennik "Le Parisien" zaznaczają, że nowy budżet, który odzwierciedla tendencję do zaciskania pasa, nie będzie przyjęty przez Parlament Europejski, po tym jak szefowie działających tam czterech głównych grup politycznych zarzucili budżetowi, iż nie sprzyja on nadaniu nowej dynamiki i konkurencyjności gospodarce europejskiej.

"Le Parisien" zauważa, że najwięcej w nowym budżecie zyskała Polska, ponad dwa razy tyle, ile druga na liście korzystających z europejskich pieniędzy Grecja. Ta sama gazeta ubolewa nad cięciami na pomoc dla organizacji charytatywnych opiekujących się najuboższymi Europejczykami.