José Manuel Barroso powiedział, że to porozumienie rozpoczyna pewien proces, którym kolejnym etapem będzie uzyskanie zgody ze strony Parlamentu Europejskiego.
Przewodniczący Barroso poinformował, że osiągnięty dziś konsensus zapewnia inwestycje w obszar transportu, energetyki oraz cyfryzacji.

Dzięki temu budżet gwarantuje konkurencyjność i wzrost państw Wspólnoty. W niektórych obszarach będzie można inwestować znacznie więcej w przyszłości, np. w badania oraz innowacyjność. Będzie również program wspierający małe i średnie przedsiębiorstwa, a także dotyczący zatrudnienia młodych ludzi. Możliwe było też zachowanie pomocy dla najbiedniejszych. Mówiąc o środkach na spójność i rolnictwo Barroso podkreślił, że są one znaczące. Powiedział też, że będą bardziej skoncentrowane na zrównoważonym wzroście oraz tworzeniu miejsc pracy. 

Europejscy przywódcy na szczycie w Brukseli ustalili limit wydatków na lata 2014-2020 w wysokości 960 miliardów euro. Polska w tym budżecie ma dostać ponad 72 i pół miliarda euro na rozwój regionów, a także 30 miliardów euro na rolnictwo.