"Zarząd spółki Czerwona Torebka, informuje, że 4 lutego 2013 r. spółka, Pan Mariusz Świtalski, Real Estate Developers S.a.r.l, z siedzibą w Luxemburgu, EKART. S.A., z siedzibą w Luxemburgu oraz Merlin.pl podpisały list intencyjny w sprawie nabycia przez spółkę w drodze aportu akcji Merlin.pl" - czytamy w komunikacie. 

W treści Listu intencyjnego strony oświadczyły, że ich zamiarem jest realizacja transakcji, w toku której właściciele wniosą wkład niepieniężny w postaci posiadanych akcji Merlin.pl (stanowiących łącznie 99,60 % w kapitale zakładowym) na pokrycie nowych akcji, które wyemitowane zostaną przez spółkę w trybie subskrypcji prywatnej.

"Strony Listu intencyjnego ustaliły, iż spółka dokona podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę do 310.284,80 zł poprzez emisję nowych akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w liczbie do 1.551.424 akcji. Nowe Akcje powinny być w całości pokryte akcjami stanowiącymi 100% akcji spółki Merlin.pl. Cena emisyjna jednej Nowej Akcji będzie równa ilorazowi wartości 100 % akcji Merlin.pl, wynikającej z wyceny tych akcji, oraz liczby 1.551.424" - czytamy dalej. 

W komunikacie poinformowano także, że dla Grupy Czerwona Torebka pozyskanie Merlin.pl, silnej i rozpoznawalnej marki w branży e-commerce oznacza istotne zwiększenie perspektyw rozwoju. Sklep Merlin.pl natomiast poprzez platformę dla handlu detalicznego Czerwona Torebka, zyska możliwość szybkiej rozbudowy sieci nawet do 4.500 punktów odbioru osobistego.  

"Widzimy wiele obszarów synergii z silną i ugruntowaną marką Merlin.pl. Zakładamy dynamiczny rozwój sieci punktów odbioru dla przejmowanego sklepu internetowego, które będą powstawały w budowanych przez nas pasażach Czerwonej Torebki. Rosnąca sieć punktów odbioru produktów kupowanych w Merlin.pl zapewni skokowy wzrost obrotów tego e-sklepu. Jednocześnie będą one magnesem przyciągającym nowych klientów do pasaży handlowych"  – powiedział prezes Czerwonej Torebki Ireneusz Kazimierczyk, cytowany w komunikacie.  

„Przy sprzedaży internetowej bardzo istotny jest sposób dostarczenia towaru do klienta. (...) Szybka rozbudowa sieci punktów odbioru, w których odbiór przesyłki jest bezpłatny, pozwoli dotrzeć do wielu nowych klientów. Tworzenie sieci będzie możliwe dzięki dofinansowaniu spółki przez inwestora. Czerwona Torebka ma dodatkowo w tym zakresie wysokie kompetencje". – dodała prezes Merlin.pl, Anna Bogdańska.

Plany czerwonej Torebki

Sieć Czerwonej Torebki ma stanowić ogólnopolską platformę dla handlu detalicznego bazującą na ustandaryzowanych obiektach handlowych wybudowanych w atrakcyjnych komercyjnie lokalizacjach w średnich i małych miastach oraz na osiedlach mieszkaniowych dużych miast na terenie całego kraju. Grupa planuje wybudowanie do 2021 r. 1.882 pasaży Czerwona Torebka o łącznej powierzchni 1.211,5 tys. m2. Koszt tej inwestycji oszacowano na ok. 4,5 mld zł.

W I poł. 2012 r. spółka odnotowała 13,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 7,18 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły odpowiednio: 37,74 mln zł wobec 33,93 mln zł. 

Merlin.pl

Asortyment sklepu merlin.pl stanowi ponad 200 tys. produktów z działów: książki, filmy, muzyka, multimedia, zabawki, elektronika, kosmetyki, odzież i artykuły sportowe oraz moda. W listopadzie 2011 roku uruchomił sprzedaż produktów cyfrowych - ebooków i audiobooków do pobrania online. Wspólnie ze sklepem partnerskim e-Cyfrowe oferuje też sprzęt fotograficzny.