Ukraińska gospodarka jest w recesji. Urząd Statystyczny przyznał oficjalnie, że w ostatnim kwartale ubiegłego roku zanotowano spadek PKB o 2,7% w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego.

Spadek zarejestrowano także w trzecim kwartale, choć wyniósł on jedynie 1,3% w porównaniu z rokiem poprzednim. Dwa kwartały spadków z rzędu są jednak uznawane przez ekonomistów za formalny przejaw recesji.

Wzrost PKB w skali całego zeszłego roku wynosił jedynie 0,2 proc. W 2011 ta liczba była 26 razy wyższa i wynosiła 5,2%.

Ukraińska gospodarka jest zdominowana przez miejscowych oligarchów, którzy niechętnie dopuszczają zagranicznych inwestorów. Biznesmeni zarabiają głównie na eksporcie surowców i wyrobów stalowych i dlatego gospodarka jest bardzo uzależniona od tendencji na światowych rynkach.

Ukraiński rząd przewiduje, że w przyszłym roku PKB wzrośnie o 3,4%. Bank Światowy obniżył ostatnią swoją prognozę. Początkowo przewidywał on taki wzrost,jak rząd. Później jednak obniżył ją do 2,2%.