Polscy prezesi i dyrektorzy zarządzający, choć wciąż pozostają pesymistyczni wobec sytuacji swoich firm w krótkim okresie, wykazują więcej optymizmu w dłuższym czasie. Prawie połowa z nich pozytywnie ocenia perspektywy wzrostu w ciągu najbliższych trzech lat. 

Zaledwie 26% polskich prezesów ocenia, że przychody ich firm zdecydowanie wzrosną w ciągu najbliższych 12 miesięcy, w porównaniu do 28% rok wcześniej - wynika z badania. To mniej niż średnia w naszej części Europy, ale także świata, ale z drugiej strony nieco lepiej niż średnia dla Europy Zachodniej, która wynosi 22%.

Istotnie poprawiły się natomiast oczekiwania dotyczące perspektyw rozwojowych firm w dłuższej czasie.

Działania restrukturyzacyjne planowane na 2013 roku będą bardzo podobne do tych z roku ubiegłego.

Badanie przeprowadzono w ostatnim kwartale ubiegłego roku, wzięło w nim udział 1330 osób z 68 krajów.