16 kwietnia 1991 r. na GPW odbyła się pierwsza sesja giełdowa, na której zadebiutowało pięć spółek o łącznej kapitalizacji wynoszącej 45 mln zł. Wpłynęło wówczas 112 zleceń kupna i sprzedaży, a łączny obrót wyniósł 1 990 zł (2 tys. dolarów). To wydarzenie zapoczątkowało rozwój rynku kapitałowego w Polsce.

Obecnie na Głównym Rynku warszawskiego parkietu notowanych jest 439 spółek, w tym 43 spółki zagraniczne, o łącznej kapitalizacji przekraczającej 765 mld zł. Po 22 latach kapitalizacja spółek krajowych wynosi 537,3 mld zł. Od pierwszej sesji giełdowej wartość indeksu WIG wzrosła z 1 tys. do 47,9 tys. punktów.

Inne rekordy

Główne indeksy GPW odnotowały dotychczas najwyższe wartości w 2007 r., który był również rokiem o największej liczbie debiutów na Głównym Rynku. Sesja o najwyższych obrotach akcjami odbyła się 12 maja 2010 r., gdy wartość obrotów przekroczyła 3,3 mld zł, z czego 2,5 mld zł przypadło na debiutującą w tym dniu spółkę PZU. PZU nadal jest spółką, na której akcjach odnotowano najwyższe obroty na jednej sesji w dotychczasowej historii GPW.

9 sierpnia 2011 r. na GPW padł rekord pod względem liczby transakcji akcjami (138 234), 17 marca 2010 r. odbyła się sesja o najwyższym wolumenie obrotu kontraktami (151 474 sztuk), a 4 sierpnia 2011 r. o najwyższym wolumenie obrotu opcjami (19 372 sztuk).

Spółką o rekordowej rocznej stopie zwrotu jest Krosno - w jej przypadku w 1993 r. wzrost wyniósł 2 411 proc.. Największą pierwotną ofertą publiczną w dotychczasowej historii giełdy była oferta PZU (debiut 12 maja 2010 r.), której wartość wyniosła ponad 8 mld zł. Ofertą IPO o największej liczbie zapisów dokonanych przez inwestorów detalicznych (830 tys.) była ING Bank Śląski (debiut 25 stycznia 1994 r.).