Związki zawodowe nie zgadzają się z rządowymi liczbami. Ich zdaniem, bezrobocie w Grecji jest znacznie wyższe.