"Łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN Orlen i jego jednostkami zależnymi a spółkami należącymi do grupy BP w okresie od 5 maja 2012 roku do 8 stycznia 2013 roku wynosi około 8,55 mld zł" - podano w komunikacie.

Grupa PKN Orlen zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. W 2011 r. łączny przerób ropy naftowej w grupie wyniósł blisko 27,8 mln ton, a skonsolidowane przychody sięgnęły 106,97 mld zł.