Dzięki realizacji tej inwestycji, w Warszawie może powstać łącznie ok. 2.500 nowych podziemnych miejsc parkingowych.

Sześć zainteresowanych firm

"O dopuszczenie do następnego etapu postępowania wystąpiło 6 inwestorów: Immo Park Warszawa, VIA Motorway, Kronia, Mostostal Concession „w organizacji", Nuvola Investments oraz Strabag Drogi Wojewódzkie. Wnioski zostaną ocenione pod kątem poprawności i zgodności z wymaganiami stawianymi w ogłoszeniu. Oferenci, których wnioski przejdą ocenę pozytywnie, będą zaproszeni do negocjacji" - głosi komunikat.

Miasto oczekuje, że wybrany inwestor zaprojektuje, wybuduje i będzie eksploatował od jednego do sześciu parkingów podziemnych. Miasto zaproponuje 8 lokalizacji, z których inwestorzy wybiorą maksymalnie sześć, podano także.

Największy parking pod Placem Konstytucji

Największy parking podziemny ma powstać pod Placem Konstytucji (od 400 do 1000 miejsc parkingowych). Ponadto miasto planuje ewentualną lokalizację parkingów pod Placem Powstańców Warszawy, pod Placem Trzech Krzyży, pod ulicą Słowackiego w okolicach placu Wilsona, pod ulicą Emilii Plater, przy ulicy Wybrzeże Gdańskie pomiędzy ulicą Bugaj i ulicą Mostową, pod Placem Bankowym oraz pod Rynkiem Mariensztackim.

Po wybudowaniu parkingów, podmiot prywatny będzie zarządzać nimi przez cały okres trwania umowy koncesji, a jego wynagrodzeniem będzie prawo do czerpania korzyści z działalności parkingowej oraz dopuszczanej działalności usługowej w wybudowanych obiektach.

Całe przedsięwzięcie finansowane będzie wyłącznie ze środków koncesjonariusza bez udziału środków z budżetu miasta.