W grudniu 2011 roku bezrobocie wynosiło 12,5 procent.

Z danych resortu pracy wynika, że bez pracy w Polsce pozostaje blisko 2 miliony 140 tysięcy osób. W porównaniu z listopadem liczba ta wzrosła o prawie 80 tysięcy osób.

Wzrost stopy bezrobocia odnotowano we wszystkich województwach - zamykał się w przedziale od 0,2 punktu procentowego w województwie mazowieckim do 0,7 punktu procentowego na Warmii i Mazurach.