Sejm na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu miał zająć się projektem ustawy zezwalającej na ratyfikację unijnego paktu fiskalnego. Debata nad ustawą upoważniającą prezydenta do ratyfikacji paktu miała odbyć się w Sejmie dziś. Na jutro zaplanowane było głosowanie. Jednak, na wniosek rządu, konwent seniorów i prezydium Sejmu, zdecydowało o zdjęciu tego punktu z porządku obrad.

"Ze względu na bardzo bogaty porządek obrad tych dwóch dni uznaliśmy, ze warto uznać argumenty tych wszystkich, którzy chcą, żeby debata była długa i żeby cały dzień poświęcić tylko temu tematowi" - powiedział premier na konferencji prasowej. Dodał, że debata o pakcie fiskalnym będzie prawdopodobnie przez niektórych polityków traktowana jako początek debaty o przyszłości Polski w strefie euro.

"I dlatego, moim zdaniem, jest to bardzo dobra decyzja,aby przynajmniej cały jeden dzień poświęcić tylko tej debacie" - powiedział Donald Tusk. Debata i głosowanie nad paktem fiskalnym zostały przeniesiona na posiedzenie Sejmu w lutym.