Rząd zakazuje stosowania nasion genetycznie modyfikowanego ziemniaka i kukurydzy. Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła stosowne rozporządzenia w tej sprawie.

Chodzi o genetycznie modyfikowane odmiany ziemniaka Amflora i kukurydzy MON 810. Jak czytamy w komunikacie rządu, w uprawach ziemniaka Amflora doszło do zanieczyszczenia tej odmiany inną, testowaną i niedopuszczoną do uprawy odmianą Amadea.

Z kolei zakaz stosowania materiału siewnego kukurydzy MON 810 jest spowodowany zagrożeniem zanieczyszczenia zmodyfikowanym pyłkiem miodów produkowanych w Polsce. Ponadto kukurydza MON 810 nie posiadała autoryzacji pyłku zgodnie z przepisami unijnymi.

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał pod koniec grudnia ustawę o nasiennictwie, która zezwala w Polsce na rejestrację i obrót nasionami zmodyfikowanymi genetycznie. Rozporządzenia do tej ustawy mają zakazać uprawiania roślin GMO. Przepisy wejdą w życie 28 stycznia.