Ministerstwo Skarbu Państwa ogłosiło w poniedziałek na swojej stronie internetowej zaproszenie do negocjacji ws. sprzedaży akcji spółki H. Cegielski - Poznań S.A. z Poznania. Termin składania pisemnych odpowiedzi na zaproszenie MSP upływa 4 lutego 2013 r.

"Minister Skarbu Państwa (...) zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia: 2.025.692 (słownie: dwóch milionów dwudziestu pięciu tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu dwóch) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, należących do Skarbu Państwa, stanowiących 90,58 proc. kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą H. Cegielski - Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu" - napisano w komunikacie resortu skarbu.

MSP zaznaczyło, że 100 proc. akcji spółki jest własnością Skarbu Państwa, ale pracownikom firmy przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 210 tys. 600 akcji, stanowiących do 9,42 proc. kapitału zakładowego spółki.

"Minister Skarbu Państwa przewiduje zbycie akcji nieobjętych przez uprawnionych pracowników podmiotowi wyłonionemu w trybie niniejszych negocjacji w przypadku wygaśnięcia prawa uprawnionych pracowników do nieodpłatnego nabycia tych akcji" - wskazano w komunikacie.

Dodano, że "podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych".

Według resortu skarbu przedmiotem negocjacji będzie w szczególności cena za zbywany pakiet akcji. Negocjacjom mogą podlegać też kwestie dotyczące ochrony interesów pracowników i innych osób związanych ze spółką, a także inne zobowiązania pozacenowe.

Termin składania pisemnych odpowiedzi na zaproszenie MSP upływa 4 lutego 2013 r. Natomiast podmioty, które do 1 lutego 2013 r. zgłoszą zainteresowanie zakupem akcji spółki do firmy DGA, pełniącej rolę Doradcy Ministra Skarbu Państwa oraz spełnią warunki wskazane w zaproszeniu, będą mogły odebrać "Memorandum Informacyjne Spółki", które zawiera podstawowe informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej firmy, procesie udostępniania akcji oraz strukturze odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji.

H. Cegielski na początku 2012 r. zatrudniał 1100 osób. Firma jest producentem silników wysokoprężnych do napędu statków oraz stosowanych w elektrowniach, dostarcza też kompletne systemy dla energetyki.