Ponadto rada nadzorcza PLL LOT postanowiła o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu spółki ds. handlowych.

Ogłoszenie konkursowe zostanie opublikowane 21 grudnia br. w prasie oraz na stronie internetowej www.lot.com.

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu obowiązki prezesa LOT pełni Zbigniew Mazur, a zarząd przewoźnika liczy teraz trzy osoby.

W ubiegłym tygodniu rada nadzorcza spółki odwołała prezesa LOT Marcina Piróga. Poinformowała, że przyczyną podjęcia decyzji o zmianach w składzie zarządu była ocena pracy prezesa Piróga i "funkcjonowania spółki w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym".

Wcześniej zarząd przewoźnika, w związku z trudną kondycją finansową spółki, wystąpił do ministra skarbu o przyznanie pomocy PLL LOT w wysokości 400 mln zł w pierwszej transzy. MSP poinformowało, że przygotowuje się do udzielenia spółce pomocy publicznej. Szef resortu skarbu Mikołaj Budzanowski informował, że resort pozytywnie ocenia wniosek LOT, a skala pomocy wyniesie kilkaset milionów złotych.

We wtorek, Komisja Europejska otrzymała wniosek dotyczący udzielenia przez polski rząd pomocy publicznej dla PLL LOT. Teraz KE bada, czy pomoc będzie dopuszczalna - zgodnie z zasadami konkurencji w UE.

LOT za 2011 r. odnotował 145,5 mln zł straty. W 2010 r. strata miała wysokość 163,1 mln zł. W bieżącym roku spółka planowała zysk w wysokości 52,5 mln zł.

Skarb Państwa ma 67,97 proc. akcji LOT, TFS Silesia - 25,1 proc., pozostałe 6,93 proc. należy do pracowników.