Spada również udział Niemiec jako eksportera towarów do Polski. W ciągu 10 miesięcy tego roku spadł on do 21,3 proc. z 22,3 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku.