W związku z dochodzeniem w tej sprawie około pięciuset funkcjonariuszy Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA), policji skarbowej i policji federalnej dokonało w środę rano przeszukań pomieszczeń centrali Deutsche Bank we Frankfurcie nad Menem oraz innych mieszkań i biur, w tym również w Berlinie i Duesseldorfie.

Oszustwa podatkowe przy sprzedaży praw do emisji CO2, pranie pieniędzy

Prowadzone śledztwo dotyczy oszustw podatkowych, towarzyszących sprzedaży praw do emisji dwutlenku węgla. W jego ramach rewizję w Deutsche Bank przeprowadzono już wiosną 2010 roku.

Według prokuratury na łącznie 25 pracownikach tego banku ciążą zarzuty poważnych nadużyć podatkowych, prania pieniędzy i usiłowania ukrycia przestępstwa. Istnieje podejrzenie, że władzom śledczym utrudniano zbieranie materiału dowodowego. Deutsche Bank zapewnił o swym zamiarze kontynuowania pełnej współpracy z prowadzącymi dochodzenie.

W grudniu 2011 roku sąd krajowy we Frankfurcie nad Menem skazał na kary więzienia sześciu mężczyzn, którzy przyznali się, że przy transkontynentalnej sprzedaży praw do emisji dwutlenku węgla sprzeniewierzyli należny od tych transakcji podatek VAT w łącznej kwocie co najmniej 230 mln euro. Deutsche Bank zaangażowany był w te transakcje jako pośrednik.

12817811