Przekroczenie planowanego na 2012 r. deficytu budżetowego jest bardzo mało prawdopodobne - poinformował w środę wiceminister finansów Mirosław Sekuła. Dodał, że w drugiej połowie tego roku i w pierwszej połowie 2013 r. tempo wzrostu PKB w Polsce będzie spadać.

"Ryzyko przekroczenia planowanego na ten rok deficytu jest bardzo mało prawdopodobne. Według wstępnych szacunków wyniósł on po listopadzie około 30 mld zł" - powiedział podczas sejmowego wystąpienia wiceminister finansów Mirosław Sekuła.

"Według wstępnych danych w listopadzie dochody budżetowe z podatku VAT zostały zrealizowane zgodnie z planem. Wydaje się, że tendencja zniżkowa została zahamowana, chociaż nie pozwala to sądzić, że ubytek w dochodach zostanie odrobiony" - dodał.

W ubiegłym tygodniu wiceminister finansów Hanna Majszczyk poinformowała, że według wstępnych wyliczeń deficyt budżetu państwa po listopadzie wyniósł około 30 mld zł, czyli 87 proc. planu na 2012 rok.

W drugiej połowie 2012 r. i pierwszej połowie 2013 r. tempo wzrostu PKB w Polsce, wraz ze spowolnieniem w UE, będzie spadać, a w II połowie 2013 r. ożywienie gospodarek polskich partnerów handlowych przełoży się na poprawę w polskiej gospodarce - ocenił Sekuła.

"Jednak w drugiej połowie 2013 roku aktywność gospodarcza u naszych partnerów handlowych będzie rosnąć, co znajdzie odzwierciedlenie w poprawie wyników naszej gospodarki" - dodał.

Z danych GUS wynika, że wzrost PKB w III kwartale 2013 r. wyniósł 1,4 proc. rok do roku.