Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o efektywności energetycznej, która znosi regulowanie zawodu audytora efektywności energetycznej - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta.

Nowelizacja likwiduje przepisy określające wymogi, jakie powinna spełniać osoba, która chce zostać audytorem. Jednocześnie uchyla inne przepisy związane z wykonywaniem tego zawodu, dotyczące m.in. przesłanek utraty uprawnień zawodowych, obowiązku ubezpieczania się od odpowiedzialności cywilnej, powoływania przez prezesa URE komisji kwalifikacyjnych przeprowadzających egzamin na audytora.

Odpowiednią jakość audytu mają gwarantować przepisy określające sposób jego sporządzania. Audyt dla niektórych przedsięwzięć, np. urządzeń elektroenergetycznych w elektrowniach, będzie mógł być sporządzony jedynie przez osoby posiadające kwalifikacje do eksploatacji sieci, urządzeń lub instalacji.

Nowe regulacje mają zwiększyć dostęp do zawodu audytora efektywności energetycznej. Mają zwiększyć konkurencję na rynku, spowodować obniżkę cen i większą dostępność usług.

Zmiana ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.