"HSBC PMI Polskiego Sektora Przemysłowego w listopadzie pozostał poniżej neutralnej wartości 50,0 ósmy miesiąc z rzędu, jednak wzrósł po raz drugi z kolei i osiągnął poziom 48.2, wskazując na najsłabsze tempo spadku w sektorze od sierpnia" - napisano w poniedziałkowej nocie.

Wśród głównych wyników badań autorzy raportu wskazują, że w listopadzie wielkość produkcji, liczba nowych zamówień oraz poziom zatrudnienia malały w nieco słabszym tempie, a w sektorze odnotowano brak presji inflacyjnej.

"Największy wpływ na osłabienie w sektorze miał dalszy spadek liczby nowych zamówień. Tym samym trwający obecnie okres spadków został wydłużony do dziesięciu miesięcy. Jest to trzeci najdłuższy okres spadków w historii badań. Liczba nowych zamówień eksportowych malała w tempie nieco szybszym niż całkowita liczba nowych zamówień. Tempo spadku całkowitej liczby nowych zamówień było jednak najsłabsze od lipca" - napisano.

"Najnowsze wyniki badań wskazały również na brak presji inflacyjnej w sektorze. Średnie koszty produkcji spadły po raz czwarty w ciągu ostatnich pięciu miesięcy, a ceny wyrobów gotowych nie uległy zmianie" - dodano.