Agencja obniżyła rating Sony o trzy poziomy, z „BBB-” do „BB-”. Rating Panasonic spadł o dwa poziomy z “BBB-” do „BB” podaje serwis Reuters.com.

Tak drastyczne obniżki agencja uzasadnia bardzo złymi wynikami spółek i jeszcze gorszymi prognozami dla obu firm

Agencja tłumaczy obniżkę ratingów spółek słabymi prognozami dla ich biznesu. Miesiąc temu Panasonic obniżył prognozy i ostrzegł, że będzie miał stratę prawie 10 mld USD w roku rozrachunkowym kończącym się w marcu. Sony miał w kwartale zakończonym we wrześniu niewielki zysk operacyjny, głównie dzięki sprzedaży części aktywów. Koncern podtrzymał prognozę 1,63 mld dol. zysku w całym roku.

Obie firmy trącą na mocnym jenie, spowolnieniu w Chinach a przypadku Sony na słabej koniunkturze w przemyśle produktów odtwarzających muzykę.