Sejm przyjął w czwartek uchwałę ws. nowego budżetu UE na lata 2014-2020. Większość posłów poparła propozycję komisji ds. UE, która podkreśla, że nowy unijny budżet powinien być sprawiedliwym kompromisem. Po przyjęciu tej uchwały, klub PiS wycofał własny projekt uchwały.

Uchwałę autorstwa komisji ds. UE poparło 411 posłów, nikt nie był przeciw, dwóch posłów wstrzymało się od głosu.

W uchwale Sejm wzywa rząd m.in. do starań o wyrównanie dopłat bezpośrednich oraz zachowanie inwestycyjnego charakteru unijnego budżetu.

Ponadto posłowie wyrażają przekonanie, że wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 muszą być "sprawiedliwym kompromisem odpowiadającym na potrzeby Polski i całej Unii Europejskiej". Zgodnie z projektem podstawą do kompromisu powinny stać się zasady: równości praw i obowiązków państw członkowskich, spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii oraz prorozwojowego charakteru wspólnych polityk.

"Za szczególnie ważne Sejm uważa zachowanie inwestycyjnego charakteru unijnego budżetu. Rozwój infrastruktury i inwestycje w kapitał ludzki, z pomocą funduszy strukturalnych i funduszu spójności, przyczynią się do wzmocnienia jednolitego rynku i unijnej gospodarki, a Polsce powinny dać możliwości wzmacniania konkurencyjności" - czytamy w uchwale.

Sejm oczekuje też przyjęcia rozwiązań, które pozwolą polskim rolnikom konkurować na jednolitym rynku na równych zasadach. "Do takich rozwiązań w szczególności należy zaliczyć wyrównanie dopłat bezpośrednich i znaczące wsparcie procesu modernizacji obszarów wiejskich" - wskazuje uchwała.

Po przyjęciu uchwały przygotowanej przez komisję, Krzysztof Szczerski (PiS) poinformował, że jego klub wycofuje z głosowania swój projekt. Zawierał on wezwanie rządu do zawetowania budżetu Unii, gdyby jego rozwiązania były niekorzystne dla Polski.