Analitycy szacowali, że PKB w III kw. kdk spadł o 0,1 proc.

Rdr PKB w strefie euro spadł w III kw. 2012 r. o 0,6 proc., podczas gdy w II kw. spadł o 0,4 proc., po korekcie. Tu szacowano, że PKB spadł o 0,6 proc.