Dokument przewiduje, że w przyszłym roku dochody budżetu osiągną 12 bln 866 mld rubli (413,30 mld dolarów), a wydatki - 13 bln 387 mld rubli (430 mld USD). Deficyt budżetowy zamknie się kwotą 521,4 mld rubli (16,75 mld dolarów), tj. 0,8 proc. PKB.

Produkt krajowy brutto wyniesie 66 bln 515 mld rubli (2,14 bln USD), a inflacja roczna - 5,5 proc.

Budżet sporządzono na podstawie prognozy, że cena ropy naftowej Urals w 2013 roku osiągnie 97 dolarów za baryłkę. Wpływy ze sprzedaży ropy i gazu ziemnego stanowią ponad połowę dochodów budżetu FR.

2012 rok - dzięki wysokim cenom ropy - Rosja prawdopodobnie zakończy z nadwyżką budżetową. Po ośmiu miesiącach wynosiła ona 529,39 mld rubli (17 mld USD), czyli 1,4 proc. PKB. Ustawa budżetowa na ten rok zakłada deficyt budżetu federalnego w wysokości 1,5 proc. PKB.

Bank Światowy przewiduje, że wzrost gospodarczy w Rosji w 2013 roku wyniesie 3,6 proc. wobec prognozowanych 3,5 proc. w 2012 roku i uzyskanych 4,3 proc. w 2011 roku.