Opublikowany pod koniec października dokument zaznacza, że płace i premie biznesowej czołówki niemal się nie zwiększyły. Ogólny wzrost jej dochodów to efekt działania długoterminowych planów zachęt finansowych, które zastąpiły premie w formie gotówkowej.

Podstawą raportu była analiza zarobków dyrektorów 100 największych firm, notowanych na londyńskiej giełdzie. Pod uwagę wzięto dochody z okresu 12 miesięcy do czerwca bieżącego roku.

Według IDS wzrost płac i premii był niemal zerowy - przy czym wobec płac zadziałał mnożnik inflacyjny, natomiast premie spadły. Jednak ogólne dochody personelu kierowniczego wzrosły średnio o 27 proc. - głównie za sprawą wprowadzenia długoterminowych planów zachęt finansowych, opartych na akcjach.

Jak wskazuje zajmujący się problematyką biznesową dziennikarz BBC Jonty Bloom, plany takie, wdrożone dotąd przez 90 proc. największych firm, mają odzwierciedlać zyski akcjonariuszy. Ponieważ wiele tych planów zostało zainicjowanych w czasach recesji, objęci nimi dyrektorzy skorzystali na późniejszej poprawie sytuacji giełdowej.