Rząd planuje utworzenie specjalnej spółki, która ma realizować program Inwestycje Polskie. Jej operatorem ma być Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Spółka powstanie w najbliższym czasie. Będzie notowana na GPW

Resort podał w środę, że spółka ma zostać powołana "w najbliższym czasie" tak, aby mogła zacząć działać jeszcze w tym roku. Początkowo ma być to spółka z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa. Ministerstwo rozważa jednak możliwość zaproszenia do akcjonariatu instytucji finansowych. Będzie to spółka akcyjna. Nie ma ona jeszcze nazwy, roboczo to: Celowa Spółka Inwestycyjna (CSI). "Powinna to być spółka notowana na GPW w Warszawie. Chodzi o pełną przejrzystość. Mówimy o publicznych pieniądzach w związku z tym procesy inwestycyjne muszą być realizowane w sposób profesjonalny i jawny" - podał resort.

Kapitał najpierw ze Skarbu Państwa, następnie od inwestorów prywatnych

W początkowym okresie kapitał potrzebny spółce zapewni Skarb Państwa. Jednak jednym z założeń programu jest aktywizacja środków prywatnych inwestorów, dlatego w oparciu o kapitał dostarczony przez SP resort będzie chciał pozyskać również środki prywatne. Na potrzeby programu BGK może zostać dokapitalizowany. Resort szacuje, że kwota ta wyniesie docelowo 10 mld zł. Do spółki, a następnie do Banku Gospodarstwa Krajowego trafią pakiety akcji spółek Skarbu Państwa notowanych na GPW. Spółki strategiczne nadal pozostaną w nadzorze MSP, a ewentualna sprzedaż pakietów akcji w spółkach strategicznych będzie możliwa jedynie do poziomu gwarantującego utrzymanie kontroli korporacyjnej. Prywatyzacyjny "potencjał nadwyżkowy" w ocenie MSP wynosi kilkanaście miliardów złotych i właśnie takie aktywa zostaną wniesione do obu podmiotów.

Ministerstwo wyjaśnia, że program Inwestycje Polskie zakłada powstanie spółek celowych, które będą odpowiadały za przygotowanie i realizację konkretnych projektów infrastrukturalnych. Głównymi udziałowcami spółek celowych będą podmioty prywatne, gdyż to one zgłaszają zainteresowanie danym projektem i dysponują know-how dotyczącym sektora, w który inwestują. W początkowym okresie działalności spółek celowych, CSI będzie ich udziałowcem. W zależności od potrzeb albo rentowności przedsięwzięcia CSI może pozostać w akcjonariacie w dłuższym terminie. Skarb Państwa oczekuje jednak "wyjścia CSI po zrealizowaniu odpowiedniego zysku".

Ministerstwo podkreśla, że podstawowym założeniem programu Inwestycje Polskie jest to, aby inwestycje mogły się spłacić w przyszłości i oferowały rynkową stopę zwrotu. Dlatego kredyt BGK, jak i inwestycje CSI w spółki celowe będą analizowane przez pryzmat kryteriów stosowanych przez banki komercyjne. "Zależy nam na tym, aby to inwestor prywatny zdobył większość kapitału, dzięki czemu będzie miał kontrolę operacyjną nad projektem inwestycyjnym" - podał resort.

CSI będzie wspierała duże przedsięwzięcia infrastrukturalne: infrastrukturę przesyłową gazu i energii, produkcję energii, a także infrastrukturę transportową, morską, portową, drogową i kolejową, samorządową. Przykładowe projekty, to elektrownie węglowe i gazowe np. w Stalowej Woli, Kozienicach, Opolu, infrastruktura wokół budowanego już terminalu LNG w Świnoujściu, gazociąg z tego miasta na południe Polski, magazyny gazu, a także nowa fabryka chemii na Pomorzu. Szczegóły polityki inwestycyjnej określi BGK wraz z CSI.

MSP opracowało już wstępną listę potencjalnych projektów, istotnych dla gospodarki i firm

Projekty te są na zaawansowanym etapie, jednak ze względu na problemy z finansowaniem zostały wstrzymane lub czekają na odpowiednie możliwości. "Z oczywistych względów nie możemy ujawniać wszystkich projektów. Na pewno interesującym dla nas projektem jest gazociąg północ-południe, istotny dla bezpieczeństwa Polski, który zamierza wybudować Gaz-System (...) Istnieją także inne +gotowe+ projekty energetyczne, jak i gazowe" - podał resort.

Z kolei inwestycje drogowe mogą być wsparte poprzez: udzielanie kredytów samorządom budującym drogi lokalne, udzielanie kredytów firmom budującym drogi, udzielanie gwarancji firmom budującym drogi oraz wsparcie kapitałowe i kredytowe dla potencjalnych inwestycji Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Ministerstwo podkreśliło, że program Inwestycje Polskie jest elastycznym rozwiązaniem. "Planujemy przekazywać na niego środki stopniowo, zależnie od potrzeb. Prawdopodobnie nie będzie potrzeby uzyskania dodatkowych 10 mld zł w 2013 r. (aczkolwiek nie wykluczamy takiej możliwości). Uważamy, że przy dobrych warunkach rynkowych będziemy w stanie dostarczyć wymagane przez Program środki. Wszystko jednak zależy od potrzeb (...) i sytuacji rynkowej" - czytamy w informacji przedstawionej na stronach resortu.

Rząd chce, aby BGK miał 40 mld zł na zadania związane z powołaniem spółki Inwestycje Polskie, która ma pomóc m.in. w rozwoju inwestycji i tworzeniu miejsc pracy. Ponadto BGK będzie dysponować do 60 mld zł na gwarancje kredytowe dla małych i średnich firm.

Nowe obowiązki BGK, wraz z utworzeniem programu Inwestycje Polskie zapowiedział w październiku w Sejmie premier Donald Tusk podczas tzw. drugiego expose.

BGK m.in. udziela wsparcia finansowego funduszom kapitałowym, inwestującym w firmy, które mają siedziby w Polsce, przede wszystkim innowacyjne lub prowadzące działalność badawczo-rozwojową. BGK należy do Skarbu Państwa.