GUS w komunikacie podtrzymał, że wzrost PKB w 2011 r. wyniósł 4,3 proc., a w 2010 r. 3,9 proc.