W firmach tych w 2011 roku pracowało 3 mln 578,1 tys. osób, tj. o 2,8 proc. więcej niż rok wcześniej.

Wartość nakładów inwestycyjnych ogółem poniesionych przez mikroprzedsiębiorstwa w 2011 r. wyniosła 25,5 mld zł, z czego 20,8 mld zł przypadało na nakłady na nowe środki trwałe i modernizację istniejących.