"Odczyt ukształtował się poniżej mediany prognoz rynkowych, która zakładała wzrost inflacji do 4,0 proc. Prognozujemy, że inflacja w październiku obniży się lekko - o około 0,1 punktu procentowego. Szacujemy też, że w kolejnych miesiącach spadek inflacji przybierze na sile i na koniec roku obniży się do 3,1 proc. rok do roku. W połowie 2013 roku może powrócić w okolice celu inflacyjnego NBP, czyli 2,5 proc.

Uważamy, że listopadowa projekcja inflacyjna Instytutu Ekonomicznego NBP może pokazać podobną ścieżkę powrotu inflacji do celu. Spodziewamy się, że na podstawie projekcji Rada Polityki Pieniężnej podejmie na najbliższym posiedzeniu decyzję o obniżce stóp procentowych o 25 punktów bazowych, a do kolejnych cięć stóp dojdzie w grudniu, o 25 punktów bazowych, oraz w marcu o 25 punktów bazowych.

Oceniamy, że w perspektywie kilku kolejnych kwartałów istotnym ryzykiem dla inflacji są ceny żywności, surowców i paliw. Ich wysokie poziomy obecnie, w czasach spowolnienia gospodarczego, sugerują ich dalszy wzrost w czasie ożywienia gospodarczego. To może powstrzymać Radę Polityki Pieniężnej przed silniejszym poluzowaniem polityki monetarnej."