Prospekt został zatwierdzony w związku z ofertą publiczną akcji serii A1 oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A1 i B1.

ZE PAK jest piątym pod względem wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce. Zainstalowane moce wytwórcze to 2,462 MWe/452 MWt i około 2 PJ ciepła.

ZE PAK to zintegrowana pionowo grupa energetyczna, produkująca energię elektryczną z węgla brunatnego. Od lipca 2012 roku do grupy należy także 85 proc. akcji wieloodkrywkowych kopalni węgla brunatnego Adamów i Konin, które zostały nabyte od Skarbu Państwa. Wydobycie w 2011 roku wyniosło 13,8 mln ton.

W 2011 roku zysk netto ZE PAK wyniósł 317 mln zł, zysk operacyjny 469 mln zł, EBITDA 769 mln zł, a przychody 2,689 mld zł. Marża EBITDA była w ubiegłym roku na poziomie 29 proc.

Kapitał zakładowy ZE PAK dzieli się na 52 mln akcji. Oferta publiczna akcji zapowiadana na listopad obejmie 26,01 mln akcji należących do Skarbu Państwa.

Obecnie Skarb Państwa ma 50,00 proc. akcji ZE PAK. Zygmunt Solorz-Żak (pośrednio) ma 49,15 proc. akcji, w tym Elektrim bezpośrednio 0,02 proc., Elektrim pośrednio poprzez Embud 10,31 proc., Polsat Media BV 38,82 proc., a inni 0,85 proc.

Po ofercie spółki powiązane z Solorzem-Żakiem mają mieć łącznie 51,74 proc. akcji (wzrosnąć ma udział w akcjonariacie spółki Embud do 12,91 proc.) W wolnym obrocie giełdowym znajdzie się 48,26 proc. akcji ZE PAK.

Globalnymi koordynatorami oferty i prowadzącymi książkę popytu są: Credit Suisse, ING, JP Morgan i UniCredit. Espirito Santo Investment Bank, Ipopema i Trigon będą prowadzić księgę popytu, natomiast DM PKO BP występuje jako agent emisji i prowadzący księgę popytu.