"Po ostatnich wypowiedziach kilku członków RPP, a w szczególności prezesa (NBP - PAP) o potrzebie zmiany polityki pieniężnej to rzeczywiście jest pewne zaskoczenie. Ale podejrzewam, że zaważyło to, iż ostatnia decyzja o podwyżce stóp była podjęta niedawno (w maju - PAP) i w związku z tym większość Rady musiała uznać, że dzisiaj potrzebna jest zapowiedź zmiany polityki, potrzebne jest jedno posiedzenie przejściowe, że prestiż RPP wymaga, żeby nie działać zbyt pospiesznie.

Wydaje mi się, że to nie ma dużego znaczenia, czy decyzja zostanie podjęta za miesiąc czy za dwa, zamiast dziś. Ważne jest, żeby w stosunkowo niedługim okresie czasu rozpocząć cykl obniżek. Oczekuję, że takie decyzje będą podejmowane i że w sumie będzie ich kilka. Obniżenie stóp procentowych w granicach 100 pb. w perspektywie najbliższych trzech kwartałów jest prawdopodobne".