Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 46,0 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, wyniósł we wrześniu 2012 roku 47,4 pkt. wobec 44,7 pkt. na koniec sierpnia - podano w końcowych wyliczeniach.

Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 47,3 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, wyniósł we wrześniu 2012 roku 42,7 pkt. wobec 46,0 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca.

Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 42,6 pkt.