W sierpniu ceny konsumpcyjne wzrosły w ujęciu rocznym o 2,6 proc. W lipcu było to 2,4 proc.