Największe wynagrodzenie otrzymywali przewodniczący rad - mediana ich płac kształtowała się na poziomie 60 tys. zł Zarobki przewodniczących były o 39% wyższe od wynagrodzeń wiceprzewodniczących i o 54% większe niż płace członków rady nadzorczej. – W 2011 roku najwyższe wynagrodzenie otrzymał Eli Alroy, przewodniczący rady nadzorczej Globe Trade Centre SA. Jego wynagrodzenie wyniosło 8 427 254 zł – komentuje Sylwia Rębisz Sedlak & Sedlak.

Drugie miejsce w rankingu należy do Pana Leszka Czerneckiego z Getin Holding SA. Roczna mediana jego zarobków kształtowała się na poziomie 2 162 000 zł brutto. Ponad milion złotych zarobił również Pan Marek Górski z Ergis-Eurofilms SA. W 2011 roku, szef rady nadzorczej firmy specjalizującej się w przetwórstwie tworzyw sztucznych i produkcji wyrobów z PVC i PE otrzymał 1 002 534 zł.

W jakich branżach członkowie rad nadzorczych zarabiali najwięcej? – Najwyższe wynagrodzenie otrzymywały osoby zasiadające w radach nadzorczych banków. Roczna mediana ich wynagrodzeń wynosiła 132 000 zł– komentuje specjalista z Sedlak & Sedlak. Równie wysoką płacę uzyskały osoby, które pełniły funkcję w przedsiębiorstwach należących do branży ubezpieczeń. Mediana ich zarobków była zaledwie o 9% niższa od mediany płac w radach nadzorczych banków - wynosiła ona 120 000 zł. Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby pełniące funkcję w organach nadzorczych spółek w branżach „finanse inne” oraz „media”.