Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen administrowanych, wyniosła w ujęciu rocznym w sierpniu 3,4 proc. wobec 3,5 proc. w lipcu.

Sierpniowa inflacja bazowa, po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych, wyniosła rok do roku 3,0 proc. wobec 3,3 proc. w lipcu.

Indeks cen towarów i usług (CPI) liczonych przez GUS w sierpniu wyniósł 3,8 proc. w ujęciu rocznym.