Litwa i Polska podpisały protokół o dwustronnej współpracy w dziedzinie transportu, energetyki, handlu i inwestycji - poinformowało w czwartek Ministerstwo Gospodarki Litwy.

"Współpraca z Polską - strategicznym partnerem gospodarczym Litwy - jest bardzo ważna" - czytamy w komunikacie litewskiego resortu.

W środę w Wilnie odbyło się posiedzenie Polsko-Litewskiej Komisji Rządowej ds. Współpracy Gospodarczej. Było to pierwsze spotkanie resortów gospodarki obu krajów od trzech lat. Polskiej delegacji przewodniczył wiceminister gospodarki Andrzej Dycha.

Jak poinformował w czwartek PAP kierownik wydziału promocji handlu i inwestycji ambasady polskiej w Wilnie radca-minister Henryk Szymański, "najważniejszym efektem spotkania była możliwość bezpośredniej wymiany poglądów na sprawy, którymi zainteresowane są obie strony". "Mam nadzieję, pozwoli to na pełne wykorzystanie potencjału współpracy gospodarczej między naszymi krajami" - powiedział Szymański.

Podczas posiedzenia Komisji najwięcej uwagi poświęcono kwestiom dotyczącym współpracy w sferze energetyki i transportu, w szczególności budowy terminalu gazowego i możliwości wykorzystania potencjału gazu łupkowego, zmian w sektorze energii elektrycznej, realizacji projektów "Rail Baltica" oraz "Via Baltica".

Strony omówiły wspólne projekty w sferze turystyki, kwestie dotyczące inwestycji, ochrony praw użytkowników, nadzoru rynków, zamówień publicznych, innowacji.

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w Warszawie w 2013 roku.