Kluczem do wzmocnienia waluty obowiązującej w 17 krajach jest „dyscyplina budżetowa” oraz system zapewniający, że wszystkie kraje członkowskie będą tych reguł przestrzegać – napisali w dzisiejszym wydaniu „International Herald Tribune” szefowie dyplomacji Niemiec i Polski, Guido Westerwelle i Radosław Sikorski.

„Powstrzymanie kryzysu jest naszą odpowiedzialnością. I tego dokonamy. Ale naszą ambicją jest także zapewnienie, że Europa będzie odgrywać w świecie rolę, która koresponduje z jej potęgą gospodarczą”- podkreślili ministrowie, dodając, że nie można także zapominać o potencjale militarnym.

Zdaniem szefów dyplomacji stały fundusz ratunkowy dla państw strefy euro, czyli Europejski Mechanizm Stabilizacyjny, powinien być z czasem przekształcony w Europejski Fundusz Monetarny. Byłyby to sygnał, że kraje strefy euro są w stanie pokonać potencjalne kryzysy bez pomocy z zewnątrz – wynika z dokumentu niemieckiego MSZ, prezentującego problemy związane z przyszłością Europy, które będą dzisiaj przedmiotem dyskusji ministrów Berlinie.

Dokument ten zawiera także konkluzje z tegorocznych spotkań szefów dyplomacji Belgii, Danii, Francji, Holandii, Włoch, Luksemburga, Austrii, Polski, Portugalii i Hiszpanii.

Wśród innych propozycji wymienionych w artykule obu ministrów jest kwestia “wzmocnienia uprawnień UE w zakresie nadzoru nad budżetami państw członkowskich” oraz wprowadzenie bezpośrednich wyborów przewodniczącego Komisji Europejskiej”.

“Czyż nie jesteśmy już znużeni czytaniem i słuchaniem doniesień o ruinie Unii Europejskiej i jej rychłym upadku? Oczywiście, że jesteśmy” – napisali ministrowie Polski i Niemiec – „Europa te trudności pokona, pod warunkiem, że zaczniemy działać już teraz”.