Inflacja HICP w Polsce wyniosła w sierpniu 2012 roku w ujęciu rocznym 3,8 proc. wobec 4,0 proc. w lipcu - podał w piątek Eurostat.

W ujęciu miesięcznym ceny spadły o 0,2 proc.

Liczony przez GUS wskaźnik CPI w sierpniu wyniósł 3,8 proc. rok do roku.

Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI tylko z wydatków budżetów domowych.