Projekt nowelizacji zakłada przedłużenie o 5 lat, tj. do końca 2017 r., okresu obowiązywania preferencyjnych warunków spłaty zadłużenia mieszkań, wobec których stosowana jest pomoc państwa w spłacie długoterminowych kredytów mieszkaniowych, zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe do końca maja 1992 r. Rozwiązanie to dotyczy ponad 69 tys. zadłużonych lokali mieszkalnych. Możliwość spłaty zadłużenia na preferencyjnych warunkach kończy się w 2012 r.

Zgodnie z zaproponowanymi rozwiązaniami, kredytobiorca do końca 2017 r. będzie mógł spłacić całkowicie kredyt wraz z częścią skapitalizowanych i przejściowo wykupionych odsetek, a co najważniejsze - uzyska w ten sposób możliwość złożenia wniosku o umorzenie pozostałej kwoty zadłużenia, a tym samym całkowitego rozliczenia się ze zobowiązania kredytowego. Ponadto kredytobiorca będzie mógł wystąpić z roszczeniem o uzyskanie prawa własności zadłużonego mieszkania.

Tylko w 2010 r. kredytobiorcy banku PKO BP S.A. spłacili zadłużenie obciążające ponad 13,6 tys. mieszkań, a do budżetu państwa wpłynęło ponad 106,8 mln zł ze spłat jednorazowych z tytułu przejściowego wykupienia odsetek. W 2011 r. na preferencyjnych warunkach zostało spłacone zadłużenie dotyczące 8318 lokali mieszkalnych, a uzyskane dochody budżetu państwa (z tytułu spłat jednorazowych) wyniosły ponad 65,8 mln zł - podano w komunikacie CIR.

"Liczymy na to, że dzięki nowelizacji nastąpi wyraźny spadek liczby zadłużonych mieszkań, wobec których stosowana jest pomoc państwa, a także uzyskanie dodatkowych wpływów budżetowych z jednorazowych spłat zadłużenia" - powiedział PAP w poniedziałek wiceminister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Piotr Styczeń.

Dodał, że powinno to uporządkować sytuację mieszkaniową spółdzielców, którzy dzięki temu będą mogli m.in. swobodnie dysponować swoimi lokalami, w tym także sprzedawać je na wolnym rynku.

Preferencyjne warunki spłaty kredytów polegają m.in. na pokryciu przez budżet znacznej części odsetek skapitalizowanych i odsetek przejściowo wykupionych przez państwo.

Projekt nowelizacji przygotował resort transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.