Od początku roku zwiększył się o 27 mld 310,5 mln zł, czyli o 3,3 proc.

Na tę kwotę składa się zadłużenie sektora rządowego w wysokości 777 mld 359,7 mln zł (92,3 proc. długu ogółem), zadłużenie sektora samorządowego w wysokości 63 mld 828,6 mln zł (7,6 proc.) i sektora ubezpieczeń społecznych na poziomie 1 mld 464,8 mln zł (0,2 proc.).

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (EDP), stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht, wyniósł 891 mld 549,9 mln zł. W II kwartale 2012 r. wzrósł on o 23 mld 864,3 mln zł, tj. o 2,8 proc. Od początku roku wzrósł on o 32 mld 577,2 mln zł, czyli o 3,8 proc.

Na koniec II kwartału 2012 r. dług krajowy, według kryterium miejsca emisji, wyniósł 580,0 mld zł, co oznacza wzrost w porównaniu z końcem 2011 r. o 22,9 mld zł, tj. o 4,1 proc.

Dług zagraniczny na koniec II kwartału wzrósł o 4,4 mld zł, tj. 1,7 proc., do poziomu 262,7 mld zł w porównaniu z końcem 2011 roku.

Udział długu zagranicznego na koniec II kwartału 2012 r. wyniósł 31,2 proc. (spadek z 31,7 proc. na koniec grudnia 2011 r.)