Prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi zapowiedział w czwartek, że w ramach walki z kryzysem i ratowania wspólnej waluty EBC będzie bez ograniczeń skupował krajowe obligacje krótkoterminowe (o terminie zapadalności do trzech lat). zaznacza, że warunki skupu będą bardzo surowe.

Program skupowania na rynku wtórnym obligacji krajów południa strefy euro, zwłaszcza Hiszpanii i Włoch, ma służyć obniżeniu rekordowych kosztów obsługi długów tych dwóch państw i poprawić sytuację całej strefy euro. EBC będzie publikował cotygodniowe i comiesięczne sprawozdania z zakupów.

"EBC zrobi wszystko, by zachować euro; euro jest nieodwracalne" - powiedział Draghi.

Prezes dodał, że na czwartkowym posiedzeniu Rady Prezesów EBC był jeden głos przeciwko decyzji o skupowaniu obligacji krajów. Przed spotkaniem głośno protestowały przeciwko temu Niemcy.

Draghi zapowuada surowe warunki skupu obligacji przez EBC

Prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi zastrzegł w czwartek, że skup krajowych obligacji o terminie zapadalności do trzech lat będzie obwarowany surowymi warunkami, a zainteresowany kraj będzie musiał wystąpić o pomoc z funduszu strefy euro - EFSF.

Wystąpienie z wnioskiem o pomoc z funduszy ratunkowych dla krajów strefy euro (EFSF lub EMS) oznacza zobowiązanie się do reform i poddanie kontroli partnerów.

Prowadzony przez EBC program nieograniczonego ilościowo skupowania na rynku wtórnym obligacji krajów południa strefy euro, zwłaszcza Hiszpanii i Włoch, ma służyć obniżeniu rekordowych kosztów obsługi długów tych dwóch państw i poprawić sytuację całej strefy euro.