Program skupowania na rynku wtórnym obligacji krajów południa strefy euro, zwłaszcza Hiszpanii i Włoch, ma służyć obniżeniu rekordowych kosztów obsługi długów tych dwóch państw i poprawić sytuację całej strefy euro. EBC będzie publikował cotygodniowe i comiesięczne sprawozdania z zakupów.

"EBC zrobi wszystko, by zachować euro; euro jest nieodwracalne" - powiedział Draghi.

Prezes dodał, że na czwartkowym posiedzeniu Rady Prezesów EBC był jeden głos przeciwko decyzji o skupowaniu obligacji krajów. Przed spotkaniem głośno protestowały przeciwko temu Niemcy.

Draghi zapowuada surowe warunki skupu obligacji przez EBC

Prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi zastrzegł w czwartek, że skup krajowych obligacji o terminie zapadalności do trzech lat będzie obwarowany surowymi warunkami, a zainteresowany kraj będzie musiał wystąpić o pomoc z funduszu strefy euro - EFSF.

Wystąpienie z wnioskiem o pomoc z funduszy ratunkowych dla krajów strefy euro (EFSF lub EMS) oznacza zobowiązanie się do reform i poddanie kontroli partnerów.

Prowadzony przez EBC program nieograniczonego ilościowo skupowania na rynku wtórnym obligacji krajów południa strefy euro, zwłaszcza Hiszpanii i Włoch, ma służyć obniżeniu rekordowych kosztów obsługi długów tych dwóch państw i poprawić sytuację całej strefy euro.