Skoki cen żywności mogą być w przyszłości znacznie większe ponieważ ekstremalne zjawiska pogodowe, wynikające ze zmian klimatycznych, uderzają w produkcję – twierdzi międzynarodowa organizacja charytatywna Oxfam International.

Wpływ zmian klimatu na ceny żywności był niedoceniany, gdyż większość opracowań koncentrowała się na tym, jak długofalowe zmiany temperatury i opadów oddziaływują na rolnictwo, ignorując natomiast zjawiska ekstremalne. – argumentuje Oxfam w opublikowanym dzisiaj raporcie, na który powołuje się agencja Bloomberg.

„Ekstremalne wydarzenia pogodowe w ciągu jednego roku mogą doprowadzić do skoku cen, którego skala jest porównywalna do wzrostu cen w okresie dwóch dziesięcioleci” – stwierdza raport opierający się na badaniach Dirka Willenbockela z Institute of Development Study w Wielkiej Brytanii.

Willenbockel zastosował specjalny model badawczy, który symulował, w jakim stopniu ekstremalna pogoda w 2030 roku w sub-saharyjskim regionie Afryki oraz głównych rejonach eksportu ryżu, kukurydzy i pszenicy będzie miała wpływ na eksport i krajowe ceny surowców rolnych.

I tak susza w Ameryce Północnej w 2030 roku, podobna do tej z 1988 roku, podniesie ceny eksportowe kukurydzy o około 140 proc. i światowe ceny pszenicy o około 33 proc. Równolegle złe zbiory ryżu w Indiach i Azji Południowo-Wschodniej mogą wypchnąć w górę przeciętne ceny eksportowe łuszczonego ryżu na świecie o około 25 proc.

Z kolei susza w Afryce Wschodniej i Zachodniej, podobna do tej z 1992 roku wydźwignie ceny kukurydzy dla konsumentów w tych regionach średnio o 50 proc. Natomiast “złe” zbiory w Ameryce Południowej, po suszach i powodziach identycznych, jak w roku 1990, mogą podnieść światowe ceny kukurydzy o 12 proc. – uważa Oxfam.