Przedstawione wskaźniki makroekonomiczne w obecnej wersji raczej nie budzą moich zastrzeżeń. Jeśli chodzi dochody, to są dość optymistyczne, nie sądzę, aby były one bardzo przeszacowane, choć istnieje ryzyko, że wykonanie może być gorsze niż to, jakie zaplanowano w budżecie. Także inne wskaźniki są możliwe do osiągnięcia. Natomiast jeśli chodzi o bezrobocie, to obawiam się, że może być ono na koniec roku lekko wyższe niż zakładane".