"Według stanu na 31 sierpnia 2012 r. do końca roku z tytułu wykupu i obsługi złotowych SPW na krajowy rynek wypłynie kwota 34,5 mld zł, a z tytułu środków przekazanych OFE dodatkowo 3,6 mld zł. Prognozowana wartość środków do pozyskania z przetargów SPW w tym okresie wynosi ok. 18,0 mld zł" - głosi komunikat.

Resort informował ostatnio, że sprzedawał na przetargu bony skarbowe w kwietniu br. Od tamtej pory z ofercie znajdowały się tylko obligacje. Ministerstwo podało także w komunikacie, że do wykupu w 2012 r. pozostaje dług o wartości nominalnej 27,3 mld zł, w tym: bony skarbowe: 3,6 mld zł, obligacje hurtowe: 20,3 mld zł, obligacje detaliczne: 0,8 mld zł, obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 2,8 mld zł. "Na koniec sierpnia 2012 r. poziom krajowego długu rynkowego wyniósł 524,9 mld zł wobec 507,2 mld zł na koniec 2011 r." - czytamy dalej.

Na koniec sierpnia średnia zapadalność długu krajowego wzrosła do 4,31 w porównaniu do 4,25 na koniec ub.r., podano także. "W sierpniu 2012 r. nastąpił spadek zadłużenia w bonach o 2,0 mld zł do poziomu 9,7 mld zł. Udział bonów w SPW na rynku krajowym na koniec sierpnia wyniósł 1,8%" - podał resort.